Порядок та механізм їх витрачання

Відповідно до затвердженого розпису  бюджету  розпорядники бюджетних коштів  одержують бюджетні асигнування, що є підставою для  затвердження кошторисів. Порядок складання, розгляду, затвердження  та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ встановлюються Кабінетом Міністрів України.

Кошти,  які  витрачаються із загального фонду лімітовані і розподілені суворо кошторисом. Відповідають за управління фінансовою системою такі основні установи: Міністерство фінансів України, Державна казначейська служба України, Державна аудиторська служба України,  Державна виконавча служба України, Рахункова палата України, Національний банк України,  Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку,  Пенсійний фонд України.

Порядок та механізм витрачання  бюджетних коштів регулюється такими нормативно-правовими актами: