Закони України

Закон України «Про охорону атмосферного повітря»

Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища»

Закон України «Про охорону земель»

Закон України «Про відходи»

Закон України «Про пестициди і агрохімікати»

Закон України «Про меліорацію земель»

Закон України «Про мисливське господарство та полювання»

Закон України «Про природно-заповідний фонд України»

Закон України «Про тваринний світ»

Закон України «Про Червону книгу України»

Закон України «Про рослинний світ»

Закон України «Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності»

Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»

Закону України «Про державний контроль за використанням та охороною земель»

Закон України «Про приєднання України до Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення»