Накази

Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 10.12.2008 № 639 «Про затвердження Методики розрахунку розмірів відшкодування збитків, які заподіяні державі в результаті наднормативних викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря»

Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 27.06.2006  № 309 «Про затвердження нормативів граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин із стаціонарних джерел»

Наказ МОЗ України від 07.10.2004 № 485 «Про затвердження Методичних вказівок «Обґрунтування орієнтовних безпечних рівнів впливу (ОБРВ) хімічних речовин в  атмосферному повітрі населених місць»»

Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України від 10.05.2002 № 177 «Про затвердження Інструкції  про  порядок та критерії взяття на державний облік  об’єктів,  які  справляють  або  можуть  справити шкідливий  вплив  на  здоров’я  людей і стан атмосферного повітря, видів та обсягів забруднюючих речовин, що викидаються в атмосферне повітря»

Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки   України від 10 лютого 1995 р. № 7 «Про затвердження Інструкцію про зміст та порядок складання звіту проведення інвентаризації викидів забруднюючих   речовин  на Підприємстві»

Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України від 29.12.2012 № 680 «Про затвердження Плану дій щодо введення екологічної паспортизації об’єктів, що шкідливо впливають або можуть впливати на стан навколишнього природного середовища»

Наказ Міністерства охорони  навколишнього природного  середовища від 24.01.2008 № 27 «Про затвердження Інструкції про застосування порядку  установлення лімітів на використання природних ресурсів у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду  загальнодержавного значення»

Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України від 23.03.2016 № 110 «Про затвердження Порядку внесення відомостей про об’єм видобутих підземних вод водокористувачами до автоматизованої системи обліку видобутих підземних вод»

Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України від 16 березня 2015 року № 78 «Про затвердження Порядку ведення державного обліку водокористування»

Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища від 27.10.1997 № 171 «Про затвердження Методики визначення розмірів шкоди, зумовленої забрудненням і засміченням земельних ресурсів через порушення природоохоронного законодавства»

Наказ Державного комітету України по земельним ресурсам від 04.01.2005 №1 «Про затвердження Порядку видачі та анулювання спеціальних дозволів на зняття та перенесення ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) земельних ділянок»

Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 26.04.2013 № 283  «Про затвердження Порядку консервації земель»

Наказ Державного комітету рибного господарства від  15.02.1999 р. № 19 «Про затвердження Правил любительського і спортивного  рибальства  та  Інструкції про порядок обчислення та  внесення платежів за спеціальне використання  водних   живих   ресурсів  при  здійсненні  любительського  і спортивного рибальства»

Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України від 02.10.2012 р. № 483 «Про затвердження уніфікованих форм актів перевірок дотримання вимог природоохоронного законодавства, що містять перелік питань для здійснення планових заходів державного нагляду (контролю)»

Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 10.09.2008 р. № 464 «Про затвердження Порядку організації та проведення перевірок суб’єктів господарювання щодо дотримання вимог природоохоронного законодавства»

Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 05.11.2004 р. № 434 «Про затвердження Порядку погодження природоохоронними органами матеріалів щодо вилучення (викупу), надання земельних ділянок»

Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 27.03.2009  № 148 «Про затвердження Правил створення та експлуатації автоматизованих систем екологічного контролю і моніторингу об’єктів підвищеної екологічної небезпеки та Регламенту створення та функціонування автоматизованих систем екологічного контролю і моніторингу об’єктів підвищеної екологічної небезпеки»

Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України від 29.08.2011 р. №303 «Про затвердження Методики визначення розмірів відшкодування збитків, заподіяних державі внаслідок самовільного користування надрами»

Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 20.07.2009 р. № 389 «Про затвердження Методики розрахунку розмірів відшкодування збитків, заподіяних державі внаслідок порушення законодавства про охорону та раціональне використання водних ресурсів»

Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 04.04.2007 р. №149 «Про внесення змін до Методики визначення розмірів шкоди, зумовленої забрудненням і засміченням земельних ресурсів через порушення природоохоронного законодавства»

Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 15.09.2004 № 353 «Про затвердження Положення про порядок опломбування або опечатування підприємств, окремих їх цехів (дільниць) і одиниць обладнання у разі обмеження чи зупинення (тимчасово) діяльності підприємств і об’єктів»

Наказ  Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 16.10.2009 р. № 545 «Про затвердження Переліку рідкісних і таких, що перебувають під загрозою зникнення, та типових природних рослинних угруповань, які підлягають охороні і заносяться до Зеленої книги України»

Наказ Міністерства екології та природних ресурсів від 15.05.2000 р. № 27 «Про затвердження Інструкції щодо проведення радіаційного контролю транспортних засобів і вантажів у пунктах пропуску через державний кордон та на митній території України» 

Наказ Міністерства екології та природних ресурсів від 24.12.2001 р. № 485 «ЄДИНЕ МІЖВІДОМЧЕ КЕРІВНИЦТВО по організації та здійсненню державного моніторингу вод»

Наказ Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 24.12.2001 р. № 226 «Про затвердження Інструкції з інвентаризації зелених насаджень у населених пунктах України»

Наказ Міністерства будівництва архітектури та житлово-комунального господарства України від 10.04.2006 № 105 «Про затвердження Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України»

Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 07 липня 2008 року № 342 «Про затвердження типової форми первинної облікової документації № 1-ВТ «Облік відходів та пакувальних матеріалів і тари» та Інструкції щодо її заповнення»

Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 06 лютого 2009 року № 52  «Про затвердження Правил технічної експлуатації установок очистки газу»

Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України від 17 лютого 1999 року № 41 «Про затвердження форми реєстрових карт об’єктів утворення, оброблення та утилізації відходів та Інструкції щодо її складання»

Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 30 вересня 2010 року № 429 «Про затвердження Порядку утримання та розведення диких тварин, які перебувають у стані неволі або в напіввільних умовах»

Наказ Державного комітету лісового господарства України від 22 січня 2004 року № 4 «Про затвердження Порядку визначення територій для охорони та відтворення мисливських тварин (відтворювальних ділянок)»

Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від  17 жовтня 2011 року № 549 «Про затвердження Положення про правила проведення полювань, поводження із зброєю та порядок видачі ліцензій на добування мисливських тварин»

Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України від 09 серпня 2017 року № 303 «Про затвердження Уніфікованої форми акта, що складається за результатом проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів»