Постанови

Постанова Кабінету Міністрів України від 14 квітня 2004 р. № 488 «Про затвердження Порядку проведення перевірки екологічних показників нафтопродуктів, які реалізуються шляхом  оптової та роздрібної торгівлі»

Постанова Кабінету Міністрів України від 13 березня 2002 р. № 301 «Про затвердження Порядку погодження  і  видачі  дозволів на провадження  діяльності,  пов’язаної  із  штучними  змінами  стану атмосфери та атмосферних явищ у господарських цілях»

Постанова Кабінету Міністрів України від 13 березня 2002 р. № 300 «Про затвердження Порядку розроблення і затвердження нормативів граничнодопустимого рівня впливу фізичних та біологічних  факторів стаціонарних  джерел забруднення на стан атмосферного повітря»

Постанова Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2001 р.№ 1655 «Про затвердження ведення  державного  обліку  в  галузі охорони атмосферного повітря»

Постанова Кабінету Міністрів України від 29 листопада 2001 р. № 1598 «Про затвердження переліку найбільш поширених і небезпечних забруднюючих речовин, викиди яких в атмосферне повітря підлягають регулюванню»

Постанова Кабінету Міністрів України від 13 березня 2002 р. № 302 «Про затвердження Порядку проведення та оплати робіт, пов’язаних з видачею дозволів на викиди  забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, обліку  підприємств,  установ, організацій  та  громадян – підприємців, які отримали такі дозволи»

Постанова Кабінету Міністрів України від 5 жовтня 2011 р. № 1031 «Деякі питання здійснення державного контролю товарів, що переміщуються через митний кордон України»

Постанова Кабінету Міністрів України від 29 травня 2013 р. № 420 «Про затвердження Типового договору оренди водних об’єктів»

Постанова Кабінету Міністрів України від 12 липня 2005 р. № 557 «Про затвердження Порядку видачі дозволів на проведення робіт на землях водного фонду»

Постанова Кабінету Міністрів України від 13 березня 2002 р. № 321 «Про затвердження Порядку видачі дозволів на спеціальне водокористування та внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 10 серпня 1992 р. № 459»

Постанова Кабінету Міністрів України від 11 вересня 1996 р. № 1100 «Про Порядок розроблення і затвердження нормативів гранично допустимого скидання забруднюючих речовин та перелік забруднюючих речовин, скидання яких нормується»

Постанова Кабінету Міністрів України від 20 липня 1996 р. № 815 «Про затвердження Порядку здійснення державного моніторингу вод»

Постанова Кабінету Міністрів України від 8 жовтня 2012 р. № 963 «Про затвердження Порядку державного обліку артезіанських свердловин, облаштування їх засобами вимірювання об’єму видобутих підземних вод»

Постанова Кабінету Міністрів України від 3 березня 2004 р. № 220  «Про затвердження Типового договору оренди землі»

Постанова Кабінету Міністрів України від 29 серпня 2002 р. № 1286  «Про затвердження Положення про Зелену книгу України»

Постанова Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 р. № 541 «Про затвердження такс для обчислення розміру шкоди, заподіяної порушенням законодавства про природно-заповідний фонд»

Постанова Кабінету Міністрів України від 09 листопада 2016 р. № 804 «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності з поводження з небезпечними відходами, що підлягає ліцензуванню, та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Міністерством екології та природних ресурсів»

Постанова Кабінету Міністрів України від 14 січня 2009 р. № 16 «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері питного водопостачання і водовідведення та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю)»

Постанова Кабінету Міністрів України від 19 березня 2008 р. № 212 «Про затвердження критеріїв розподілу суб’єктів господарювання за ступенем ризику їх господарської діяльності для навколишнього природного середовища та періодичності здійснення заходів державного  нагляду (контролю)»

Постанова Кабінету Міністрів України від 5 жовтня 2011 р. № 1030 «Деякі питання здійснення попереднього документального контролю в пунктах пропуску через державний кордон України»

Постанова Кабінету Міністрів України від 29 серпня 2002 р. № 1286  «Про затвердження Положення про Зелену книгу України» 

Постанова Кабінету Міністрів України від 01 серпня 2006 року № 1045 «Порядок видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах»

Постанова Кабінету Міністрів України від 19 квітня 2017 № 275 «Про затвердження Положення про Державну екологічну інспекцію України»