Особистий прийом

Організація роботи з розгляду звернень та особистого прийому громадян є одним із важливих напрямків діяльності Державної екологічної інспекції у Полтавській області, спрямований на захист конституційних прав і свобод людини і громадянина, зміцнення законності та правопорядку. Так, з метою поліпшення умов реалізації конституційного права громадян на особисте звернення, удосконалення організації розгляду порушених у таких зверненнях питань, в Державній екологічній інспекції у Полтавській області прийом проводиться регулярно у встановлені графіком дні та години.

Під час особистого прийому в заявника можуть бути витребувані його документи, що засвідчують особу або наявність повноважень на представництво інтересів іншої особи. Відсутність такого документа, згідно з вимогами статті 5 Закону України „Про звернення громадян” , може бути підставою для відмови в прийомі.

Особи, визнані судом у встановленому порядку недієздатними, на прийом без участі їхніх законних представників не допускаються.

Посадова особа, яка здійснює особистий прийом, для забезпечення кваліфікованого розв’язання поставлених відвідувачем питань може залучити до їх розгляду працівників відповідних структурних підрозділів Державної екологічної інспекції у Полтавській області або одержати від них потрібну інформацію.

Усі звернення громадян, подані на особистому прийомі, реєструються. Якщо вирішити порушені в усному зверненні питання безпосередньо на особистому прийомі неможливо, воно розглядається у тому ж порядку, що й письмове звернення. Про результати розгляду громадянину повідомляється письмово або усно, за бажанням громадянина.